Tin vui cho nhà đầu tư tại dự án Khu nhà ở Bình Mỹ 2

Mới đây Chủ đầu tư Công ty Hà Nam gửi đến quý khách hàng, nhà đầu tư công văn thông báo về tiến độ đầu tư dự án và hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tại Dự án Khu nhà ở Bình Mỹ 2 Tân Uyên, Bình Dương.

Như qua thông báo về việc chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Khu nhà ở Bình Mỹ 2 ngay mặt tiền DT742, Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương, sẽ được hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng cho nhà đầu tư vào quý 4/2023.