Khu Công Nghiệp Vsip có chính sách mở cho nhà đầu tư như thế nào?

Tập đoàn Becamex IDC đã có nhiều chính sách mở thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp đổ vốn vào thuê và hoạt động các KCN Vsip trên toàn địa bàn tỉnh Bình Dương như: chính sách giảm thuế, giảm mức thuê mặt bằng, thủ tục đơn giản, tạo cơ hội đầu tư vốn ít linh hoạt theo mức thuê, đóng tiền đăng kí nhà xưởng giảm hẳn so với các khu vực khác...

Tập đoàn Becamex IDC với khu công nghiệp Visip tại Bình Dương
Tập đoàn Becamex IDC với khu công nghiệp Vsip tại Bình Dương

Những chính sách thu hút nhà đầu tư

➣ Giảm thuế cho thuê mặt bằng

➣ Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

➣ Giảm thuế nhập khẩu vào khu vực Bình Dương

➣ Thủ tục hồ sơ doang nghiệm nhanh chống

➣ Tạo cơ hội đầu tư dài hạn đóng tiền thuê đất dài hạn

➣ Hỗ trợ vốn tối đa cho doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại các KCN Vsip

➣ Thu hút lao động theo chính sách mới tăng thu nhập cho người lao động có lkinh nghiệm và đào tạo năng lực nhanh

➣ Hệ thống xử lý nước doanh nghiệm đạt tiêu chuẩn Singapore

...