Đề xuất bổ sung 6 khu công nghiệp rộng gần 5.000ha tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Có diện tích lớn nhất là khu công nghiệp (KCN) - đô thị - dịch vụ Xuyên Mộc với 1.143ha. Sau đó là KCN Đất Đỏ II diện tích 1.000ha. 4 KCN còn lại có diện tích từ 500ha đến 800ha.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đề xuất với UBND tỉnh bổ sung 6 KCN vào định hướng phát triển. Tổng diện tích 6 KCN này là 4.796ha. Theo đơn vị này, việc quy hoạch phát triển các KCN, tạo quỹ đất sẵn sàng cho thuê trong thời gian tới rất quan trọng do nhu cầu thuê đất KCN của các nhà đầu tư nước ngoài rất lớn.

khu công nghiệp và nhiều công trình nhà ở
Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 16 KCN với tổng diện tích hơn 9.055ha đã được Thủ tướng phê duyệt. Ảnh minh họa

Cụ thể, 6 KCN được đề xuất bổ sung gồm: KCN - Đô thị - Dịch vụ Xuyên Mộc (diện tích 1.143ha); KCN Đất Đỏ II (mở rộng của KCN Đất Đỏ I, 1.000ha); KCN Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ (800ha); KCN Phú Mỹ 3 mở rộng (650ha); KCN Cù Bị (500ha); KCN Đá Bạc, huyện Châu Đức - giai đoạn 2, 3 (500ha).

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ, Ban Quản lý các KCN cần tiến hành rà soát, phân loại nhóm KCN đã được Thủ tướng phê duyệt và nhóm KCN chưa được phê duyệt.

Với việc thành lập mới, mở rộng các KCN, Ban Quản lý các KCN cần giám sát chặt vấn đề bảo vệ môi trường, hiệu quả đầu tư, chuyên biệt theo ngành nghề với từng KCN. 

Thống kê của Ban Quản ký các Khu công nghiệp cho thấy, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 16 KCN đã được Thủ tướng phê duyệt, bổ sung vào Quy hoạch phát triển KCN đến năm 2020. Tổng diện tích của 16 KCN này là gần 9.055ha. Trong đó có 14 KCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 (nay là quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000).