Chính thức thành lập Thành Phố Bến Cát theo Nghị Quyết số 41 ngày 14/06/2022

Chính thức thành lập Thành Phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương theo Nghị Quyết số 41 ngày 14/06/2022 và việc tán thành chủ trương thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát.

Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khoá XII, thống nhất về việc thành lập chủ chương thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương theo Nghị Quyết số 41 NQ - HĐND ngày 14/06/2022 vừa qua.

Thông tin chính thức trên được tổng hợp bởi canland.vn đơn vị chuyên gia phân tích đánh giá thị trường và đưa ra giải pháp đầu tư tốt nhất.