Bình Phước thay đổi đơn vị hành chính khi thành lập thị xã mới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết về việc thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Qua đó, việc thành lập thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở toàn bộ 390,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người của huyện Chơn Thành. Thị xã Chơn Thành giáp các huyện Đồng Phú, Hớn Quản, thành phố Đồng Xoài và tỉnh Bình Dương.

Đơn vị hành chính tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 7 huyện
Đơn vị hành chính tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 7 huyện

Đối với việc thành lập 5 phường thuộc thị xã Chơn Thành: Phường Hưng Long được thành lập trên cơ sở toàn bộ 32,1 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 23.490 người của thị trấn Chơn Thành. Thành lập phường Thành Tâm trên cơ sở toàn bộ 40,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.079 người của xã Thành Tâm.

Phường Minh Hưng được thành lập trên cơ sở toàn bộ 62,05 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 41.806 người của xã Minh Hưng. Thành lập phường Minh Long trên cơ sở toàn bộ 37,61 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.738 người của xã Minh Long. Thành lập phường Minh Thành trên cơ sở toàn bộ 51,91 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.707 người của xã Minh Thành.

Như vậy sau khi thành lập, thị xã Chơn Thành có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: Hưng Long, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành, Thành Tâm và 4 xã: Minh Thắng, Minh Lập, Nha Bích, Quang Minh;

Chơn Thành chính thức lên thị xã Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị Quyết.
Chơn Thành chính thức lên thị xã, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị Quyết.

Tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 7 huyện; 111 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 86 xã, 20 phường và 05 thị trấn.

Nghị quyết cũng quy định thành lập Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước trên cơ sở kế thừa Tòa án huyện Chơn Thành. Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chơn Thành được thành lập trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát huyện Chơn Thành.

Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước theo quy định của pháp luật

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi mới kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, từ ngày 1/10/2022.