Bình Phước chấp thuận cho Becamex ra sổ hồng cho người dân

Bình Phước chấp thuận cho Becamex ra sổ hồng cho người dân

UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận cho Becamex - Bình Phước chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân.
UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận cho Becamex - Bình Phước chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân.

UBND tỉnh Bình Phước ra văn Quyết định số 156/QĐ - UBND ký ngày 19/01/2021 về việc chấp thuận cho Công ty CP PT HT KT Becamex - Bình Phước chuyển nhượng quyền sử dụng đất 3.508 lô đất đã được đầu tư hạ tầng kĩ thuận bài bản cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở theo quy định tại dự án Khu dân cư ấp 4B, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Sau khi có quyết định, các cơ quan, đơn vị tổ chức liên quan có trách nghiệm:

  • Lập đầy đủ thủ tục hồ sơ pháp lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, nộp các khoản thuế, phí theo quy định.
  • Liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai ở các văn phòng chi nhánh huyện Chơn Thành để hoàn thành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các cá nhân tổ chức, hộ gia đình theo đúng quy định.
  • Sở Tài Nguyên và Môi Trường chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định.
Quyết định số 156/QĐ - UBND tỉnh Bình Phước ký ngày 19/01/2021
Quyết định số 156/QĐ - UBND tỉnh Bình Phước ký ngày 19/01/2021

 

Quyết định số 156/QĐ - UBND tỉnh Bình Phước ký ngày 19/01/2021

Thông tin chi tiết dự án: Khu dân cư Becamex Chơn Thành.